Invesco SR Global Bond GP

Invesco SR Global Bond GP
نرخ فعلی:: 314.39 0
صندوق های سرمایه گذاری کیمن
نرخ فعلی: : 314.39 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 314.39 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری کیمن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Invesco SR Global Bond GP - 0.38 3.01 6.35 3.30 35.80

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 314 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 313 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 313 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 313 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.39 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.44%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی