Invesco SR Global Bond GP

Invesco SR Global Bond GP
نرخ فعلی:: 313.53 0
صندوق های سرمایه گذاری کیمن
نرخ فعلی: : 313.53 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 313.53 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری کیمن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Invesco SR Global Bond GP - 0.0200 0.1100 20.13 19.81 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 313 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 313 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 312 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 306 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.53 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی