Invesco SR Global Bond GP

Invesco SR Global Bond GP
نرخ فعلی:: 311.68 0.41
صندوق های سرمایه گذاری کیمن
نرخ فعلی: : 311.68 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 311.68 0.41
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری کیمن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۲:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Invesco SR Global Bond GP 1.27 0.69 1.17 2.91 16.93 29.46

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 312 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 312 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 312 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 316 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.32 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.39%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی