Invesco SR Global Bond GP

Invesco SR Global Bond GP
نرخ فعلی:: 320.56 0
صندوق های سرمایه گذاری کیمن
نرخ فعلی: : 320.56 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 320.56 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری کیمن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی