Interamerican Foreign Money Market

Interamerican Foreign Money Market Fund Acc
نرخ فعلی:: 10.204 0
صندوق های سرمایه گذاری یونان
نرخ فعلی: : 10.204 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10.204 0
واحد پولی : یورو
کشور : یونان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری یونان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Interamerican Foreign Money Market - 0.0020 0.0050 0.0300 0.0380 0.0140

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.204 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.204 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.204 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.204 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی