روپیه هند / فرانک آفریقا

INR/XAF Ask
نرخ فعلی:: 7.9659 0.58
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.9659 0.58

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.9659 0.58

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / فرانک آفریقا

در حال حاضر قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / فرانک آفریقا
7.9659 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا روز گذشته برابر با
8.0112 ریال
بود

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به روز گذشته
0.0453 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / فرانک آفریقا برابر با 8.0122 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / فرانک آفریقا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.039 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / فرانک آفریقا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.9596 ریال

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / فرانک آفریقا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 8.0315 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.81 درصدی یا 0.0656 ریال روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / فرانک آفریقا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 7.7831 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.34  درصدی یا 0.1828 ریال روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / فرانک آفریقا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 7.8524 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.44 درصدی یا 0.1135 ریال روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / فرانک آفریقا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 7.6891 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.59 درصدی یا 0.2768 ریال روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / فرانک آفریقا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 7.4576 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.81 درصدی یا 0.5083 ریال روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / فرانک آفریقا برابر است با 8.4752 ریال که در تاریخ پنجشنبه 24 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.175694 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / فرانک آفریقا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / فرانک آفریقا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.44 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / فرانک آفریقا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.59 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / فرانک آفریقا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.81 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.03  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا، 2.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا، 2.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا،  2.34 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا،  2.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا،  2.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا،  2.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / فرانک آفریقا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / فرانک آفریقا،  2.34 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / فرانک آفریقا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی