روپیه هند / دلار تایوان

INR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 0.3704 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3704 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3704 0.11

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / دلار تایوان

در حال حاضر قیمت روپیه هند / دلار تایوان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / دلار تایوان 0.3704 ریال می باشد

قیمت روپیه هند / دلار تایوان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / دلار تایوان روز گذشته برابر با 0.3707 ریال بود

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به روز گذشته 0.0003 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / دلار تایوان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / دلار تایوان برابر با 0.3708 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3716 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / دلار تایوان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3704 ریال

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / دلار تایوان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.3718 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.37 درصدی یا 0.0014 ریال روپیه هند / دلار تایوان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / دلار تایوان در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.3697 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.18  درصدی یا 0.0007 ریال روپیه هند / دلار تایوان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / دلار تایوان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.371 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.16 درصدی یا 0.0006 ریال روپیه هند / دلار تایوان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / دلار تایوان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.3764 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.59 درصدی یا 0.006 ریال روپیه هند / دلار تایوان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / دلار تایوان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / دلار تایوان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.3836 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.44 درصدی یا 0.0132 ریال روپیه هند / دلار تایوان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / دلار تایوان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / دلار تایوان برابر است با 0.4602 ریال که در تاریخ شنبه 23 تیر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.215343 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.18 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.16 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / دلار تایوان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / دلار تایوان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.59 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / دلار تایوان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / دلار تایوان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.38  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان، 0.18 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان، 0.18 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان،  0.18 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان،  0.18 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان،  0.18 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان،  0.18 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / دلار تایوان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / دلار تایوان،  0.18 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / دلار تایوان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین