روپیه هند / لیره ترکیه

INR/TRY Ask
نرخ فعلی:: 0.1823 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1823 0.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1823 0.22

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / لیره ترکیه

در حال حاضر قیمت روپیه هند / لیره ترکیه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / لیره ترکیه
0.1823 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه روز گذشته برابر با
0.1823 ریال
بود

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به روز گذشته
0.0002 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / لیره ترکیه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / لیره ترکیه برابر با 0.1827 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / لیره ترکیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1828 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / لیره ترکیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1823 ریال

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / لیره ترکیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.1712 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.48 درصدی یا 0.0111 ریال روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / لیره ترکیه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آبان 1400  با رقم 0.131 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 39.16  درصدی یا 0.0513 ریال روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / لیره ترکیه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.1134 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 60.75 درصدی یا 0.0689 ریال روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / لیره ترکیه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.1185 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 53.83 درصدی یا 0.0638 ریال روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / لیره ترکیه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.1058 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 72.3 درصدی یا 0.0765 ریال روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / لیره ترکیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / لیره ترکیه برابر است با 0.1825 ریال که در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / لیره ترکیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.109589 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / لیره ترکیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / لیره ترکیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 39.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / لیره ترکیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 60.75 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / لیره ترکیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  53.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / لیره ترکیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 72.3 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه، 39.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه، 39.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه،  39.16 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه،  39.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه،  39.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه،  39.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / لیره ترکیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / لیره ترکیه،  39.16 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / لیره ترکیه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی