روپیه هند / کرون سوئد

INR/SEK Ask
نرخ فعلی:: 0.1176 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1176 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1176 -
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روپیه هند / کرون سوئد در روز جاری

۱۸:۰۷:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1176 18:07:38 0.0029 2.53% - - 0.0029 2.53% - -
0.1147 18:03:01 - - 0.0029 2.53% - - 0.0029 -
0.1147 18:02:58 0.0029 2.53% 0.0029 2.53% - - 0.0029 -
0.1176 17:42:32 0.0029 2.53% - - 0.0029 2.53% - -
0.1147 17:22:57 0.0001 0.09% 0.0029 2.53% - - 0.0029 -
0.1146 17:03:27 - - 0.003 2.62% 0.0001 0.09% 0.003 -
0.1146 17:03:24 0.003 2.62% 0.003 2.62% 0.0001 0.09% 0.003 -
0.1176 16:56:27 0.003 2.62% - - 0.0029 2.53% - -
0.1146 16:43:34 0.003 2.62% 0.003 2.62% 0.0001 0.09% 0.003 -
0.1176 16:28:30 0.0029 2.53% - - 0.0029 2.53% - -
0.1147 16:22:55 0.0029 2.53% 0.0029 2.53% - - 0.0029 -
0.1176 16:07:38 0.0028 2.44% - - 0.0029 2.53% - -
0.1148 16:03:46 - - 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1148 16:03:43 0.0001 0.09% 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1147 15:43:52 0.0001 0.09% 0.0029 2.53% - - 0.0029 -
0.1148 15:22:46 0.0028 2.44% 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1176 15:14:33 0.0028 2.44% - - 0.0029 2.53% - -
0.1148 15:03:13 - - 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1148 15:03:13 0.0028 2.44% 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1176 14:49:29 0.0028 2.44% - - 0.0029 2.53% - -
0.1148 14:43:39 0.0028 2.44% 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1176 14:21:38 0.0027 2.35% - - 0.0029 2.53% - -
0.1149 14:03:31 - - 0.0027 2.35% 0.0002 0.17% 0.0027 -
0.1149 14:03:30 0.0027 2.35% 0.0027 2.35% 0.0002 0.17% 0.0027 -
0.1176 13:56:27 0.0028 2.44% - - 0.0029 2.53% - -
0.1148 13:43:43 0.0028 2.44% 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1176 13:35:44 - - - - 0.0029 2.53% - -
0.1176 13:35:43 0.0028 2.44% - - 0.0029 2.53% - -
0.1148 13:22:55 0.0028 2.44% 0.0028 2.44% 0.0001 0.09% 0.0028 -
0.1176 13:07:36 0.0028 2.44% - - 0.0029 2.53% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی