روپیه هند / روپیه پاکستان

INR/PKR Ask
نرخ فعلی:: 2.3531 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.3531 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.3531 0.02

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد روپیه هند / روپیه پاکستان

۰۱:۴۴:۲۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه هند / روپیه پاکستان 0.0005 0.0056 0.0661 0.2378 0.1786 0.3845

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3531
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3531
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3531
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3531
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی