روپیه هند / دلار نامبیا

INR/NAD Ask
نرخ فعلی:: 0.2 1.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2 1.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2 1.16
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روپیه هند / دلار نامبیا در روز جاری

۱۳:۰۳:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2 13:03:58 - - 0.0023 1.16% 0.0025 1.27% 0.0023 -
0.2 13:03:58 0.0002 0.10% 0.0023 1.16% 0.0025 1.27% 0.0023 -
0.1998 12:04:41 - - 0.0021 1.06% 0.0023 1.16% 0.0021 -
0.1998 12:04:41 0.0005 0.25% 0.0021 1.06% 0.0023 1.16% 0.0021 -
0.1993 11:23:35 0.0004 0.20% 0.0016 0.81% 0.0018 0.91% 0.0016 -
0.1989 11:03:51 - - 0.0012 0.61% 0.0014 0.71% 0.0012 -
0.1989 11:03:51 0.0008 0.40% 0.0012 0.61% 0.0014 0.71% 0.0012 -
0.1981 10:43:54 0.0002 0.10% 0.0004 0.20% 0.0006 0.30% 0.0004 -
0.1979 10:22:59 0.0003 0.15% 0.0002 0.10% 0.0004 0.20% 0.0002 -
0.1982 10:03:46 - - 0.0005 0.25% 0.0007 0.35% 0.0005 -
0.1982 10:03:44 0.0001 0.05% 0.0005 0.25% 0.0007 0.35% 0.0005 -
0.1983 09:43:38 0.0001 0.05% 0.0006 0.30% 0.0008 0.41% 0.0006 -
0.1984 09:03:36 - - 0.0007 0.35% 0.0009 0.46% 0.0007 -
0.1984 09:03:36 0.0002 0.10% 0.0007 0.35% 0.0009 0.46% 0.0007 -
0.1982 08:03:18 - - 0.0005 0.25% 0.0007 0.35% 0.0005 -
0.1982 08:03:15 0.0002 0.10% 0.0005 0.25% 0.0007 0.35% 0.0005 -
0.198 07:22:50 0.0001 0.05% 0.0003 0.15% 0.0005 0.25% 0.0003 -
0.1981 07:02:55 - - 0.0004 0.20% 0.0006 0.30% 0.0004 -
0.1981 07:02:55 0.0001 0.05% 0.0004 0.20% 0.0006 0.30% 0.0004 -
0.1982 06:43:47 0.0004 0.20% 0.0005 0.25% 0.0007 0.35% 0.0005 -
0.1986 06:22:52 0.001 0.51% 0.0009 0.46% 0.0011 0.56% 0.0009 -
0.1976 00:43:33 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 -
0.1975 00:22:53 - - 0.0002 0.10% - - 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی