روپیه هند / رینگیت مالزی

INR/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.0565 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0565 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0565 -

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / رینگیت مالزی
0.0565 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با
0.0565 ریال
بود

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / رینگیت مالزی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.057 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0565 ریال

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 0.0563 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.35 درصدی یا 0.0002 ریال روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رینگیت مالزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.0555 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.8  درصدی یا 0.001 ریال روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 0.0571 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.05 درصدی یا 0.0006 ریال روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.0571 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.05 درصدی یا 0.0006 ریال روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 0.0552 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.35 درصدی یا 0.0013 ریال روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / رینگیت مالزی برابر است با 0.0605 ریال که در تاریخ دوشنبه 13 خرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.528169 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.35 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.83  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی، 1.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی، 1.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رینگیت مالزی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی