روپیه هند / پزوی مکزیک

INR/MXN Ask
نرخ فعلی:: 0.2856 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2856 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2856 0.25

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / پزوی مکزیک

در حال حاضر قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / پزوی مکزیک
0.2856 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک روز گذشته برابر با
0.2859 ریال
بود

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به روز گذشته
0.0003 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / پزوی مکزیک برابر با 0.2855 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2858 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2826 ریال

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پزوی مکزیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.2894 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.31 درصدی یا 0.0038 ریال روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پزوی مکزیک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.2784 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.58  درصدی یا 0.0072 ریال روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پزوی مکزیک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.2738 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.3 درصدی یا 0.0118 ریال روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پزوی مکزیک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.2742 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.15 درصدی یا 0.0114 ریال روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پزوی مکزیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.2714 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.23 درصدی یا 0.0142 ریال روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / پزوی مکزیک برابر است با 0.3296 ریال که در تاریخ دوشنبه 4 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.935551 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.58 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.3 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.15 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک، 2.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک، 2.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک،  2.58 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک،  2.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک،  2.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک،  2.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پزوی مکزیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پزوی مکزیک،  2.58 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / پزوی مکزیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی