روپیه هند / وون کره جنوبی

INR/KRW Ask
نرخ فعلی:: 15.5226 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 15.5226 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15.5226 0.11
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۴۳:۰۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
15.5226 10:43:00 0.0062 0.04% 0.0163 0.11% 0.0188 0.12% 0.0466 0.5226
15.5288 10:28:58 0.0758 0.49% 0.0225 0.15% 0.025 0.16% 0.0528 0.5288
15.453 10:14:23 0.0819 0.53% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.5349 10:08:17 0.0819 0.53% 0.0286 0.18% 0.0311 0.20% 0.0589 0.5349
15.453 09:49:21 0.0782 0.51% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.5312 09:28:53 0.0782 0.51% 0.0249 0.16% 0.0274 0.18% 0.0552 0.5312
15.453 09:21:22 0.077 0.50% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.53 09:08:02 0.077 0.50% 0.0237 0.15% 0.0262 0.17% 0.054 0.53
15.453 08:56:19 0.0693 0.45% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.5223 08:43:11 0.0693 0.45% 0.016 0.10% 0.0185 0.12% 0.0463 0.5223
15.453 08:35:25 - - 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.453 08:35:25 0.0732 0.47% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.5262 08:21:52 0.0732 0.47% 0.0199 0.13% 0.0224 0.14% 0.0502 0.5262
15.453 07:42:25 0.0338 0.22% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.4868 07:21:52 0.0033 0.02% 0.0195 0.13% 0.017 0.11% 0.0108 0.4868
15.4901 07:08:01 0.0371 0.24% 0.0162 0.10% 0.0137 0.09% 0.0141 0.4901
15.453 06:56:21 0.0439 0.28% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.4969 06:42:57 0.0439 0.28% 0.0094 0.06% 0.0069 0.04% 0.0209 0.4969
15.453 06:28:19 0.0397 0.26% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.4927 06:21:53 0.0042 0.03% 0.0136 0.09% 0.0111 0.07% 0.0167 0.4927
15.4885 06:07:58 0.0068 0.04% 0.0178 0.11% 0.0153 0.10% 0.0125 0.4885
15.4953 05:42:52 0.0135 0.09% 0.011 0.07% 0.0085 0.05% 0.0193 0.4953
15.5088 05:28:50 0.0558 0.36% 0.0025 0.02% 0.005 0.03% 0.0328 0.5088
15.453 05:14:23 0.0517 0.33% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.5047 05:07:51 0.0517 0.33% 0.0016 0.01% 0.0009 0.01% 0.0287 0.5047
15.453 04:49:18 0.0474 0.31% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
15.5004 04:43:04 0.0053 0.03% 0.0059 0.04% 0.0034 0.02% 0.0244 0.5004
15.4951 04:21:58 0.0001 - 0.0112 0.07% 0.0087 0.06% 0.0191 0.4951
15.4952 04:07:49 0.0422 0.27% 0.0111 0.07% 0.0086 0.06% 0.0192 0.4952
15.453 03:56:22 0.0421 0.27% 0.0533 0.34% 0.0508 0.33% 0.023 0.453
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی