روپیه هند / شیلینگ کنیا

INR/KES Ask
نرخ فعلی:: 1.5022 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.5022 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.5022 0.06

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / شیلینگ کنیا

در حال حاضر قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / شیلینگ کنیا
1.5022 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا روز گذشته برابر با
1.5059 ریال
بود

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به روز گذشته
0.0037 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / شیلینگ کنیا برابر با 1.5019 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / شیلینگ کنیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.5023 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / شیلینگ کنیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.5016 ریال

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 1.5007 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.09 درصدی یا 0.0015 ریال روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / شیلینگ کنیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 1.4968 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.36  درصدی یا 0.0054 ریال روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 1.5083 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.4 درصدی یا 0.0061 ریال روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 1.4772 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.69 درصدی یا 0.025 ریال روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 1.5026 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.02 درصدی یا 0.0004 ریال روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / شیلینگ کنیا برابر است با 1.5404 ریال که در تاریخ جمعه 11 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.393333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / شیلینگ کنیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.36 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / شیلینگ کنیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.4 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.69 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / شیلینگ کنیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا، 0.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا، 0.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا،  0.36 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا،  0.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 0.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا،  0.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا،  0.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / شیلینگ کنیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / شیلینگ کنیا،  0.36 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / شیلینگ کنیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی