روپیه هند / پوند انگلیس

INR/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0099 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0099 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0099 -

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت روپیه هند / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / پوند انگلیس 0.0099 ریال می باشد

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس روز گذشته برابر با 0.0099 ریال بود

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / پوند انگلیس برابر با 0.0098 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0099 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0098 ریال

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.0099 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پوند انگلیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.01 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.  درصدی یا 0.0001 ریال روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.0097 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.06 درصدی یا 0.0002 ریال روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.0098 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.02 درصدی یا 0.0001 ریال روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.01 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1. درصدی یا 0.0001 ریال روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / پوند انگلیس برابر است با 0.0119 ریال که در تاریخ پنجشنبه 10 مرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.81  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس، 1. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس، 1. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس،  1. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / پوند انگلیس،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین