روپیه هند / کرون دانمارک

INR/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.0856 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0856 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0856 0.12
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روپیه هند / کرون دانمارک در روز جاری

۱۲:۳۷:۵۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0856 12:37:54 - - 0.0001 0.12% - - 0.0001 -
0.0856 12:37:54 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% - - 0.0001 -
0.0855 10:22:58 0.0001 0.12% 0.0002 0.23% 0.0001 0.12% 0.0002 -
0.0856 09:43:36 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% - - 0.0001 -
0.0855 09:03:30 - - 0.0002 0.23% 0.0001 0.12% 0.0002 -
0.0855 09:03:30 0.0001 0.12% 0.0002 0.23% 0.0001 0.12% 0.0002 -
0.0856 08:43:48 0.0001 0.12% 0.0001 0.12% - - 0.0001 -
0.0855 06:43:45 0.0002 0.23% 0.0002 0.23% 0.0001 0.12% 0.0002 -
0.0857 06:03:00 - - - - 0.0001 0.12% - -
0.0857 06:03:00 0.0001 0.12% - - 0.0001 0.12% - -
0.0856 04:43:32 - - 0.0001 0.12% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی