روپیه هند / کرون چک

INR/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.2921 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2921 0.21
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2921 0.21
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۰۸:۲۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2921 17:08:24 0.0004 0.14% 0.0006 0.21% 0.0007 0.24% 0.0008 -
0.2925 16:43:01 0.0006 0.21% 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0004 -
0.2931 15:43:04 0.0002 0.07% 0.0004 0.14% 0.0003 0.10% 0.0002 -
0.2929 15:28:58 0.0005 0.17% 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% - -
0.2934 15:08:06 0.0002 0.07% 0.0007 0.24% 0.0006 0.20% 0.0005 -
0.2932 14:43:15 0.0001 0.03% 0.0005 0.17% 0.0004 0.14% 0.0003 -
0.2933 14:28:59 0.0002 0.07% 0.0006 0.20% 0.0005 0.17% 0.0004 -
0.2935 14:08:20 0.0002 0.07% 0.0008 0.27% 0.0007 0.24% 0.0006 -
0.2937 13:43:17 0.0002 0.07% 0.001 0.34% 0.0009 0.31% 0.0008 -
0.2935 13:28:52 0.0005 0.17% 0.0008 0.27% 0.0007 0.24% 0.0006 -
0.293 12:49:57 0.0001 0.03% 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0001 -
0.2929 12:08:19 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% - -
0.2931 11:49:51 0.0004 0.14% 0.0004 0.14% 0.0003 0.10% 0.0002 -
0.2927 11:08:10 0.0004 0.14% - - 0.0001 0.03% 0.0002 -
0.2923 10:43:12 0.0001 0.03% 0.0004 0.14% 0.0005 0.17% 0.0006 -
0.2924 08:21:48 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0004 0.14% 0.0005 -
0.2926 06:21:50 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0003 -
0.2925 05:08:04 0.0004 0.14% 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0004 -
0.2929 04:42:56 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% - -
0.2928 04:01:41 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
0.293 03:21:52 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0002 0.07% 0.0001 -
0.2928 02:43:26 0.0003 0.10% 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
0.2925 02:28:52 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0004 -
0.2926 01:43:06 0.0003 0.10% 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0003 -
0.2929 01:21:52 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% - -
0.2928 00:43:16 - - 0.0001 0.03% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی