روپیه هند / رئال برزیل

INR/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.0759 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0759 0.26

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0759 0.26

واحد پولی : -

کشور : هند

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه هند / رئال برزیل

در حال حاضر قیمت روپیه هند / رئال برزیل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند / رئال برزیل
0.0759 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند / رئال برزیل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند / رئال برزیل روز گذشته برابر با
0.0758 ریال
بود

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند / رئال برزیل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند / رئال برزیل برابر با 0.0755 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / رئال برزیل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0759 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند / رئال برزیل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0755 ریال

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رئال برزیل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.0745 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.87 درصدی یا 0.0014 ریال روپیه هند / رئال برزیل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رئال برزیل   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.0751 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.06  درصدی یا 0.0008 ریال روپیه هند / رئال برزیل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رئال برزیل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.0711 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.75 درصدی یا 0.0048 ریال روپیه هند / رئال برزیل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رئال برزیل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.0695 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.2 درصدی یا 0.0064 ریال روپیه هند / رئال برزیل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند / رئال برزیل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند / رئال برزیل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.0695 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.2 درصدی یا 0.0064 ریال روپیه هند / رئال برزیل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند / رئال برزیل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند / رئال برزیل برابر است با 0.0794 ریال که در تاریخ دوشنبه 9 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.066667 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند / رئال برزیل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.06 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / رئال برزیل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رئال برزیل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.75 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند / رئال برزیل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.2 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند / رئال برزیل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند / رئال برزیل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل، 1.06 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل، 1.06 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل،  1.06 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند / رئال برزیل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند / رئال برزیل،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند / رئال برزیل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی