Indonesia 30Y

Indonesia 30Y
نرخ فعلی:: 7.301 0
اندونزی
نرخ فعلی: : 7.301 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.301 0
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Indonesia 30Y - 0.1080 0.1010 0.1190 1.0050 0.3470

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.301
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.301
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.301
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.301
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی