Indonesia 20Y

Indonesia 20Y
نرخ فعلی:: 7.204 0.08
اندونزی
نرخ فعلی: : 7.204 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.204 0.08
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۶:۳۳:۲۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Indonesia 20Y 0.0060 0.0010 0.1570 0.2490 0.3140 0.9670

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.204
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.204
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.204
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.204
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی