Indonesia 20Y

Indonesia 20Y
نرخ فعلی:: 7.366 0
اندونزی
نرخ فعلی: : 7.366 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.366 0
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Indonesia 20Y - 0.0270 0.4530 0.2120 0.0840 0.02

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.366
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.366
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.366
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.366
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.23%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی