Indonesia 10Y

Indonesia 10Y
نرخ فعلی:: 6.697 0
اندونزی
نرخ فعلی: : 6.697 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.697 0
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : اندونزی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Indonesia 10Y - 0.0260 0.4830 0.3370 0.0310 0.0340

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.303
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.303
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.697
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.303
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی