Income Fund E Inc USD

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu
نرخ فعلی:: 11.11 0
صندوق های سرمایه گذاری ایرلند
نرخ فعلی: : 11.11 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.11 0
واحد پولی : یورو
کشور : ایرلند
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری ایرلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Income Fund E Inc USD - 0.0500 0.0400 0.29 0.87 0.19

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.11 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی