شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IM Vinaria Purcari

IM Vinaria Purcari
نرخ فعلی 22 0
بازار سهام رومانی
نرخ فعلی: 22 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 22 0
واحد پولی: -
کشور : رومانی
شاخه: بازار سهام رومانی
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی