شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

IM Vinaria Purcari

IM Vinaria Purcari
نرخ فعلی 22.1 3.62
بازار سهام رومانی
نرخ فعلی: 22.1 3.62
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 22.1 3.62
واحد پولی: -
کشور : رومانی
شاخه: بازار سهام رومانی
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۰۸:۴۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
IM Vinaria Purcari 0.80 0.10 0.40 1.90 0.80 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 22
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 22
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 22
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 21
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی