روپیه اندونزی / دلار نیوزیلند

IDR/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.1066 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1066 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1066 0
واحد پولی : -
کشور : اندونزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.861 ۱۰:۲۲:۵۸ 0.044 0.21% 20.911 20.851 20.911 0.139 20.96 21.012
DOG/EUSD Ask 0.2677 ۱۰:۳۲:۲۲ 0.0078 2.91% 0.2886 0.261 0.2791 - 0.321 0.4122
HOT/USD Ask 0.0072 ۰۶:۱۲:۱۷ 0.0002 2.86% 0.0075 0.0071 0.0071 - 0.0081 0.0104
HRK/TRY Ask 139.0699 ۱۰:۲۳:۰۰ 0.5775 0.42% 139.0699 138.4845 138.4845 0.0699 139.0565 140.9252
LIN/KUSD Ask 20.3429 ۱۰:۲۲:۲۳ 0.511 2.51% 21.983 19.738 21.2938 5.6571 25.1293 32.6883
LUN/AUSD Ask 5.6366 ۱۰:۱۷:۱۷ 0.0908 1.61% 5.8905 5.4867 5.8605 0.3634 6.709 8.1055
SAR/ETB Ask 11.7397 ۳۰ خرداد - - 11.7397 11.7397 0 0.2603 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.377 ۲۶ خرداد - - 87.377 87.377 0 0.377 87.377 87.377
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0091 ۲۹ خرداد - - 0.0091 0.0091 0 - 0.0091 0.0091
افغانی افغانستان / دلار 0.0127 ۰۷:۳۷:۱۸ 0.0001 0.79% 0.0128 0.0127 0.0127 - 0.0128 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 ۲۷ خرداد - - 0.0135 0.0135 0 - 0.0135 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.74 ۱۰:۲۲:۵۷ 0.05 0.21% 23.82 23.72 23.82 0.74 23.79 23.79
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5423 ۱۰:۲۳:۲۰ 0.0015 0.10% 1.5428 1.5382 1.5401 0.4577 1.5441 1.5441
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0225 ۱۰:۲۲:۵۲ 0.0067 0.22% 3.0321 3.0196 3.0321 0.0225 3.0556 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی