روپیه اندونزی / یورو

IDR/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.0587 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0587 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0587 -

واحد پولی : -

کشور : اندونزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه اندونزی / یورو

در حال حاضر قیمت روپیه اندونزی / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه اندونزی / یورو
0.0587 ریال
می باشد

قیمت روپیه اندونزی / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه اندونزی / یورو روز گذشته برابر با
0.0587 ریال
بود

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه اندونزی / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه اندونزی / یورو برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه اندونزی / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0587 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه اندونزی / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0587 ریال

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه اندونزی / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه اندونزی / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه اندونزی / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال روپیه اندونزی / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه اندونزی / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه اندونزی / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه اندونزی / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه اندونزی / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه اندونزی / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه اندونزی / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.0587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه اندونزی / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه اندونزی / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه اندونزی / یورو برابر است با 0.0628 ریال که در تاریخ سه شنبه 13 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه اندونزی / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.379585 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه اندونزی / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به روپیه اندونزی / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه اندونزی / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به روپیه اندونزی / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه اندونزی / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به روپیه اندونزی / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه اندونزی / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه اندونزی / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.9  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه اندونزی / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه اندونزی / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه اندونزی / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی