ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF

ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF
نرخ فعلی:: 14.29 0.78
صندوق های معاملاتی سنگاپور
نرخ فعلی: : 14.29 0.78
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 14.29 0.78
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی سنگاپور
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۲:۳۲:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index ETF 0.11 0.12 0.30 - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی