شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ibnsina Pharma

Ibnsina Pharma
نرخ فعلی 8.16 0.98
بازار سهام مصر
نرخ فعلی: 8.16 0.98
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 8.16 0.98
واحد پولی: -
کشور : مصر
شاخه: بازار سهام مصر
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی