شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ibercaja BP Renta Fija A FI

Ibercaja BP Renta Fija A FI
نرخ فعلی 7.02 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 7.02 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 7.02 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Ibercaja BP Renta Fija A FI - 0.0100 0.0400 0.07 0.03 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 7 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.02 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی