Hungary 15Y

Hungary 15Y
نرخ فعلی:: 3.555 0
مجارستان
نرخ فعلی: : 3.555 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.555 0
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : مجارستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Hungary 15Y - 0.3450 0.4850 1.24 1.4050 0.3950

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.555
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.555
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.555
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.555
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی