فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

HUF/XOF Ask
نرخ فعلی:: 1.7922 1.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.7922 1.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.7922 1.06
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی در روز جاری

۲۰:۰۴:۰۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.7922 20:04:09 - - 0.019 1.06% 0.0209 1.17% 0.0362 0.2078
1.7922 20:04:09 0.0023 0.13% 0.019 1.06% 0.0209 1.17% 0.0362 0.2078
1.7899 19:43:59 0.002 0.11% 0.0213 1.19% 0.0232 1.30% 0.0385 0.2101
1.7919 19:03:50 - - 0.0193 1.08% 0.0212 1.18% 0.0365 0.2081
1.7919 19:03:50 0.003 0.17% 0.0193 1.08% 0.0212 1.18% 0.0365 0.2081
1.7889 18:43:36 0.0001 0.01% 0.0223 1.25% 0.0242 1.35% 0.0395 0.2111
1.789 18:23:23 0.0012 0.07% 0.0222 1.24% 0.0241 1.35% 0.0394 0.211
1.7902 18:04:00 - - 0.021 1.17% 0.0229 1.28% 0.0382 0.2098
1.7902 18:03:54 0.002 0.11% 0.021 1.17% 0.0229 1.28% 0.0382 0.2098
1.7882 17:23:19 0.0011 0.06% 0.023 1.29% 0.0249 1.39% 0.0402 0.2118
1.7893 17:04:18 - - 0.0219 1.22% 0.0238 1.33% 0.0391 0.2107
1.7893 17:04:18 0.0161 0.90% 0.0219 1.22% 0.0238 1.33% 0.0391 0.2107
1.8054 16:44:00 0.0021 0.12% 0.0058 0.32% 0.0077 0.43% 0.023 0.1946
1.8033 16:22:59 0.0045 0.25% 0.0079 0.44% 0.0098 0.54% 0.0251 0.1967
1.8078 16:04:00 - - 0.0034 0.19% 0.0053 0.29% 0.0206 0.1922
1.8078 16:04:00 0.0012 0.07% 0.0034 0.19% 0.0053 0.29% 0.0206 0.1922
1.809 15:43:50 0.0017 0.09% 0.0022 0.12% 0.0041 0.23% 0.0194 0.191
1.8107 15:23:34 0.0045 0.25% 0.0005 0.03% 0.0024 0.13% 0.0177 0.1893
1.8152 15:04:10 - - 0.004 0.22% 0.0021 0.12% 0.0132 0.1848
1.8152 15:04:07 0.001 0.06% 0.004 0.22% 0.0021 0.12% 0.0132 0.1848
1.8162 14:43:52 0.002 0.11% 0.005 0.28% 0.0031 0.17% 0.0122 0.1838
1.8182 14:23:00 0.0014 0.08% 0.007 0.39% 0.0051 0.28% 0.0102 0.1818
1.8168 14:04:34 - - 0.0056 0.31% 0.0037 0.20% 0.0116 0.1832
1.8168 14:04:33 0.0003 0.02% 0.0056 0.31% 0.0037 0.20% 0.0116 0.1832
1.8165 13:43:59 0.0005 0.03% 0.0053 0.29% 0.0034 0.19% 0.0119 0.1835
1.817 13:23:10 0.0011 0.06% 0.0058 0.32% 0.0039 0.22% 0.0114 0.183
1.8181 13:03:50 - - 0.0069 0.38% 0.005 0.28% 0.0103 0.1819
1.8181 13:03:48 0.0025 0.14% 0.0069 0.38% 0.005 0.28% 0.0103 0.1819
1.8156 12:23:07 0.0021 0.12% 0.0044 0.24% 0.0025 0.14% 0.0128 0.1844
1.8177 12:04:47 - - 0.0065 0.36% 0.0046 0.25% 0.0107 0.1823
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی