فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

HUF/XOF Ask
نرخ فعلی:: 1.8194 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.8194 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.8194 0.19

واحد پولی : -

کشور : مجارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

۱۰:۴۳:۵۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی 0.0012 0.0223 0.0219 0.0826 0.0235 0.2080

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1806
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1806
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1806
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1806
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.93%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی