فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

HUF/XOF Ask
نرخ فعلی:: 1.791 1.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.791 1.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.791 1.13
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه فورینت مجارستان / فرانک آفریقای غربی

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.4308 ۲۱:۲۲:۵۳ 0.0564 0.67% 8.4841 8.3711 8.3733 0.4308 8.3744 8.3875
AZN/TRY Ask 5.6711 ۲۱:۲۲:۵۳ 0.0056 0.10% 5.8133 5.6515 5.6766 0.6711 5.679 5.679
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.081 ۲۱:۲۲:۵۴ 0.0211 0.23% 9.1671 9.0592 9.0665 0.081 9.0651 9.134
CNY/DZD Ask 21.615 ۲۱:۰۲:۵۸ 0.105 0.49% 21.618 21.49 21.504 0.615 21.561 21.561
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 148.1423 ۲۱:۲۲:۵۶ 0.8051 0.54% 152.5325 147.6592 148.9458 8.1423 148.9474 148.9474
INR/KZT Ask 5.6761 ۲۱:۲۲:۵۶ 0.0007 0.01% 5.6765 5.6659 5.6674 0.3239 5.7078 5.7716
INR/RON Ask 0.0568 ۱۵:۲۳:۳۵ 0.0001 0.18% 0.0568 0.0566 0.0566 - 0.0569 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.377 ۱۷:۰۴:۲۹ 0.0065 0.47% 1.3909 1.3753 1.3834 0.377 1.3888 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2397 ۲۱:۲۲:۵۳ 0.0185 0.44% 4.2599 4.2363 4.2588 0.2397 4.2707 4.3045
RON/HUF Ask 74.0395 ۲۱:۲۲:۵۶ 0.3043 0.41% 74.1681 73.6926 73.7259 1.0395 73.829 73.829
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی