فورینت مجارستان / بات تایلند

HUF/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.1052 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1052 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1052 0.1

واحد پولی : -

کشور : مجارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فورینت مجارستان / بات تایلند

در حال حاضر قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فورینت مجارستان / بات تایلند
0.1052 ریال
می باشد

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند روز گذشته برابر با
0.1052 ریال
بود

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فورینت مجارستان / بات تایلند برابر با 0.1051 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فورینت مجارستان / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1054 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فورینت مجارستان / بات تایلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1051 ریال

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / بات تایلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.1034 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.74 درصدی یا 0.0018 ریال فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / بات تایلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.1078 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.41  درصدی یا 0.0026 ریال فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / بات تایلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.1111 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.31 درصدی یا 0.0059 ریال فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / بات تایلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.109 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.48 درصدی یا 0.0038 ریال فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فورینت مجارستان / بات تایلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.1027 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.43 درصدی یا 0.0025 ریال فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فورینت مجارستان / بات تایلند برابر است با 0.1213 ریال که در تاریخ پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.285987 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فورینت مجارستان / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.41 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.31 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / بات تایلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.48 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فورینت مجارستان / بات تایلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.43 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند، 2.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند، 2.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند،  2.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند،  2.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند،  2.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند،  2.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فورینت مجارستان / بات تایلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فورینت مجارستان / بات تایلند،  2.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فورینت مجارستان / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی