فورینت مجارستان / پوند لبنان

HUF/LBP Ask
نرخ فعلی:: 4.6932 0.73
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.6932 0.73

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.6932 0.73

واحد پولی : -

کشور : مجارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

فورینت مجارستان / پوند لبنان در روز جاری

۱۶:۰۵:۴۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.6932 16:05:46 - - 0.0342 0.73% 0.0324 0.70% 0.0362 0.3068
4.6932 16:05:38 0.0031 0.07% 0.0342 0.73% 0.0324 0.70% 0.0362 0.3068
4.6963 15:44:34 0.0035 0.07% 0.0373 0.80% 0.0355 0.76% 0.0393 0.3037
4.6998 15:23:32 0.0022 0.05% 0.0408 0.88% 0.039 0.84% 0.0428 0.3002
4.6976 15:04:55 - - 0.0386 0.83% 0.0368 0.79% 0.0406 0.3024
4.6976 15:04:52 0.0004 0.01% 0.0386 0.83% 0.0368 0.79% 0.0406 0.3024
4.6972 14:44:42 0.0163 0.35% 0.0382 0.82% 0.0364 0.78% 0.0402 0.3028
4.7135 14:16:10 0.0024 0.05% 0.0545 1.17% 0.0527 1.13% 0.0565 0.2865
4.7111 13:44:00 0.0015 0.03% 0.0521 1.12% 0.0503 1.08% 0.0541 0.2889
4.7126 13:04:09 - - 0.0536 1.15% 0.0518 1.11% 0.0556 0.2874
4.7126 13:04:06 0.0071 0.15% 0.0536 1.15% 0.0518 1.11% 0.0556 0.2874
4.7055 12:24:53 0.0093 0.20% 0.0465 1% 0.0447 0.96% 0.0485 0.2945
4.6962 12:04:48 - - 0.0372 0.80% 0.0354 0.76% 0.0392 0.3038
4.6962 12:04:33 0.002 0.04% 0.0372 0.80% 0.0354 0.76% 0.0392 0.3038
4.6982 11:44:12 0.0252 0.54% 0.0392 0.84% 0.0374 0.80% 0.0412 0.3018
4.673 11:23:31 0.0043 0.09% 0.014 0.30% 0.0122 0.26% 0.016 0.327
4.6687 11:04:20 - - 0.0097 0.21% 0.0079 0.17% 0.0117 0.3313
4.6687 11:04:15 0.0038 0.08% 0.0097 0.21% 0.0079 0.17% 0.0117 0.3313
4.6725 10:44:30 0.0036 0.08% 0.0135 0.29% 0.0117 0.25% 0.0155 0.3275
4.6689 10:23:41 0.0055 0.12% 0.0099 0.21% 0.0081 0.17% 0.0119 0.3311
4.6634 10:04:58 - - 0.0044 0.09% 0.0026 0.06% 0.0064 0.3366
4.6634 10:04:57 0.006 0.13% 0.0044 0.09% 0.0026 0.06% 0.0064 0.3366
4.6694 09:44:27 0.0053 0.11% 0.0104 0.22% 0.0086 0.18% 0.0124 0.3306
4.6747 09:03:49 - - 0.0157 0.34% 0.0139 0.30% 0.0177 0.3253
4.6747 09:03:49 0.0051 0.11% 0.0157 0.34% 0.0139 0.30% 0.0177 0.3253
4.6696 08:43:57 0.0006 0.01% 0.0106 0.23% 0.0088 0.19% 0.0126 0.3304
4.6702 08:23:21 0.0002 - 0.0112 0.24% 0.0094 0.20% 0.0132 0.3298
4.6704 08:03:50 - - 0.0114 0.24% 0.0096 0.21% 0.0134 0.3296
4.6704 08:03:49 0.0021 0.04% 0.0114 0.24% 0.0096 0.21% 0.0134 0.3296
4.6725 07:23:13 0.0008 0.02% 0.0135 0.29% 0.0117 0.25% 0.0155 0.3275
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی