فورینت مجارستان / شیلینگ کنیا

HUF/KES Ask
نرخ فعلی:: 0.3576 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3576 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3576 -
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه فورینت مجارستان / شیلینگ کنیا

۲۴ مهر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.3579 0.3576 0.3579 0.3576 0.0007 0.2% 2021/10/16 1400/07/24
0.3572 0.3570 0.3590 0.3583 0.0002 0.06% 2021/10/15 1400/07/23
0.3547 0.3546 0.3572 0.3571 0.0023 0.65% 2021/10/13 1400/07/21
0.3560 0.3546 0.3570 0.3548 0.0015 0.42% 2021/10/12 1400/07/20
0.3548 0.3542 0.3577 0.3563 0.0001 0.03% 2021/10/11 1400/07/19
0.3562 0.3562 0.3562 0.3562 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.3570 0.3552 0.3575 0.3559 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.3567 0.3565 0.3583 0.3569 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.3606 0.3587 0.3608 0.3591 0.0016 0.45% 2021/10/05 1400/07/13
0.3593 0.3593 0.3595 0.3595 0.0016 0.45% 2021/10/04 1400/07/12
0.3591 0.3589 0.3591 0.3589 0.0001 0.03% 2021/10/02 1400/07/10
0.3562 0.3556 0.3596 0.3590 0.0026 0.73% 2021/10/01 1400/07/9
0.3557 0.3548 0.3572 0.3564 0.001 0.28% 2021/09/30 1400/07/8
0.3591 0.3554 0.3594 0.3554 0.0038 1.07% 2021/09/29 1400/07/7
0.3609 0.3588 0.3613 0.3593 0.0017 0.47% 2021/09/28 1400/07/6
0.3629 0.3629 0.3629 0.3629 0.0002 0.06% 2021/09/27 1400/07/5
0.3627 0.3627 0.3627 0.3627 0.0002 0.06% 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی