فورینت مجارستان / ین ژاپن

HUF/JPY Ask
نرخ فعلی:: 0.3699 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3699 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3699 -
واحد پولی : -
کشور : مجارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه فورینت مجارستان / ین ژاپن

۰۹:۲۱:۲۹
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.3685 0.3682 0.3699 0.3699 0.001 0.27% 2021/10/16 1400/07/24
0.3674 0.3674 0.3699 0.3689 0.0017 0.46% 2021/10/15 1400/07/23
0.3635 0.3629 0.3699 0.3647 0.0011 0.3% 2021/10/13 1400/07/21
0.3642 0.3634 0.3699 0.3636 0.0063 1.73% 2021/10/12 1400/07/20
0.3598 0.3597 0.3699 0.3699 - - 2021/10/11 1400/07/19
0.3607 0.3607 0.3699 0.3699 - - 2021/10/10 1400/07/18
0.3604 0.3604 0.3699 0.3699 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.3595 0.3583 0.3699 0.3699 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.3699 0.3584 0.3699 0.3699 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.3617 0.3610 0.3699 0.3699 0.0083 2.3% 2021/10/05 1400/07/13
0.3606 0.3602 0.3638 0.3618 0.0011 0.3% 2021/10/04 1400/07/12
0.3584 0.3579 0.3608 0.3603 0.0096 2.66% 2021/10/01 1400/07/9
0.3603 0.3579 0.3699 0.3699 0.0099 2.75% 2021/09/30 1400/07/8
0.3623 0.36 0.3699 0.36 0.0022 0.61% 2021/09/29 1400/07/7
0.3699 0.3615 0.3699 0.3621 0.0006 0.17% 2021/09/28 1400/07/6
0.3638 0.3638 0.3699 0.3642 0.0015 0.41% 2021/09/27 1400/07/5

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی