فورینت مجارستان / ین ژاپن

HUF/JPY Ask
نرخ فعلی:: 0.3699 6.51
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3699 6.51

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3699 6.51

واحد پولی : -

کشور : مجارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه فورینت مجارستان / ین ژاپن

نمودار کندل‌استیک فورینت مجارستان / ین ژاپن در روز جاری

نمودار نوسانات فورینت مجارستان / ین ژاپن در روز جاری

مقایسه روند قیمت فورینت مجارستان / ین ژاپن در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه فورینت مجارستان / ین ژاپن

اندیکاتورهای فورینت مجارستان / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی