گورده هایتی / پوند انگلیس

HTG/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0074 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0074 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0074 -
واحد پولی : -
کشور : هاییتی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1157 ۰۲:۰۸:۳۱ 0.0033 0.04% 8.1168 8.1112 8.1168 0.1157 8.119 8.2727
AZN/TRY Ask 5.0466 ۰۲:۴۳:۱۴ 0.005 0.10% 5.053 5.0411 5.0481 0.0466 5.0416 5.0416
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7725 ۰۲:۴۳:۱۵ 0.0027 0.03% 8.7787 8.7711 8.7787 0.2275 8.7752 9.0266
CNY/DZD Ask 20.893 ۰۲:۴۳:۱۶ 0.091 0.44% 20.983 20.893 20.983 0.107 21.211 21.211
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3246
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 134.0226 ۰۲:۴۳:۲۱ 0.1219 0.09% 134.1645 133.8551 134.0328 2.0226 133.9007 134.1109
INR/KZT Ask 5.79 ۲۵ شهریور - - 5.8099 5.7872 0 0.21 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0572 ۲۵ شهریور - - 0.0573 0.057 0 - 0.0572 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 1.8741 - 28.6122
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 5.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3619 ۲۵ شهریور - - 1.3705 1.3577 0 0.3619 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.281 ۰۲:۴۳:۱۴ 0.0037 0.09% 4.2824 4.277 4.2788 0.281 4.3006 4.3464
RON/HUF Ask 70.9816 ۰۲:۴۳:۲۰ 0.0178 0.03% 71.0342 70.9561 71.0201 0.0184 70.9994 71.4816
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی