HSBC Managed Portfolios World SelAC

HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 Clas
نرخ فعلی:: 191.58 0
صندوق های سرمایه گذاری برمودا
نرخ فعلی: : 191.58 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 191.58 0
واحد پولی : -
کشور : برمودا
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری برمودا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۵ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
HSBC Managed Portfolios World SelAC - 0.9300 0.7600 4.45 16.78 19.58

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 191
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 190
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 191
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 190
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.58
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی