HSBC Amanah Saudi 20

HSBC Amanah Saudi 20
نرخ فعلی:: 44.65 -
صندوق های معاملاتی عربستان سعودی
نرخ فعلی: : 44.65 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 44.65 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های معاملاتی عربستان سعودی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد HSBC Amanah Saudi 20

۱۱ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
HSBC Amanah Saudi 20 - - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.65 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی