کونا کرواسی / دلار استرالیا

HRK/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.2169 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2169 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2169 -

واحد پولی : -

کشور : کرواسی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کونا کرواسی / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کونا کرواسی / دلار استرالیا 0.2169 ریال می باشد

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا روز گذشته برابر با 0.2169 ریال بود

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کونا کرواسی / دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کونا کرواسی / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2169 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کونا کرواسی / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2169 ریال

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کونا کرواسی / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کونا کرواسی / دلار استرالیا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کونا کرواسی / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کونا کرواسی / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 8 مرداد 1400  با رقم 0.2142 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.26 درصدی یا 0.0027 ریال کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کونا کرواسی / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 10 بهمن 1399  با رقم 0.209 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.77 درصدی یا 0.0079 ریال کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کونا کرواسی / دلار استرالیا برابر است با 0.2461 ریال که در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کونا کرواسی / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.118881 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کونا کرواسی / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کونا کرواسی / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به کونا کرواسی / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 8 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کونا کرواسی / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.26 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 10 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کونا کرواسی / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.77 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.42  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کونا کرواسی / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کونا کرواسی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کونا کرواسی / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین