لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس

HNL/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0305 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0305 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0305 -

واحد پولی : -

کشور : هندوراس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0305 ریال می باشد

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس روز گذشته برابر با 0.0305 ریال بود

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0305 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0305 ریال

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 8 مرداد 1400  با رقم 0.0302 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.99 درصدی یا 0.0003 ریال لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن 1399  با رقم 0.0304 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.32 درصدی یا 0.0001 ریال لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس برابر است با 0.0344 ریال که در تاریخ شنبه 2 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.328947 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 8 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.99 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 15 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.32 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.67  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین