دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی

HKD/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 1.9078 0.81
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.9078 0.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.9078 0.81
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی در روز جاری

۱۳:۴۳:۳۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.9078 13:43:32 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 13:35:38 - - - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.8924 13:35:36 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 13:22:32 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 13:07:28 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 13:02:56 - - 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.9078 13:02:54 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 12:42:29 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 12:03:16 - - 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.9078 12:03:09 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 11:56:23 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 11:43:21 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 11:28:27 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 11:22:40 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 11:07:29 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 10:22:42 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 10:14:24 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 10:02:54 - - 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.9078 10:02:51 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 09:49:30 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 09:43:32 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 09:21:32 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 09:02:37 - - 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.9078 09:02:26 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 08:56:25 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 08:43:29 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 08:35:33 - - - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.8924 08:35:32 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
1.9078 08:22:38 0.0154 0.81% 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.0922
1.8924 08:07:27 0.0154 0.81% - - 0.0154 0.81% - 0.1076
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی