خبر

دلار هنگ کنگ / فرانک آفریقای غربی

HKD/XOF Ask
نرخ فعلی:: 78.28 0.5
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 78.28 0.5

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 78.28 0.5

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی