دلار هنگ کنگ / فرانک آفریقای غربی

HKD/XOF Ask
نرخ فعلی:: 72.06 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 72.06 0.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 72.06 0.46
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.2534 ۰۰:۵۷:۴۷ 0.0057 0.07% 8.2534 8.2534 8.2534 0.2534 8.2477 8.2727
AZN/TRY Ask 5.2502 ۰۰:۵۷:۴۸ 0.0012 0.02% 5.2502 5.2502 5.2502 0.2502 5.2514 5.2514
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.9845 ۰۰:۵۷:۴۹ 0.0042 0.05% 8.9845 8.9845 8.9845 0.0155 8.9803 9.0195
CNY/DZD Ask 21.276 ۰۰:۵۷:۵۰ 0.002 0.01% 21.276 21.276 21.276 0.276 21.321 21.321
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.293
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0111
HRK/TRY Ask 138.8757 ۰۰:۵۷:۵۲ 0.0328 0.02% 138.8757 138.8757 138.8757 5.8757 138.9085 138.9085
INR/KZT Ask 5.7715 ۱۹:۰۹:۰۴ 0.014 0.24% 5.7953 5.7505 5.7947 0.2285 5.7941 5.8504
INR/RON Ask 0.0573 ۰۰:۴۴:۲۷ - - 0.0574 0.0571 0.0572 - 0.0574 0.0574
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.1259 - 26.6002
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 3.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.365 ۲۳:۰۵:۱۸ 0.006 0.44% 1.3876 1.365 1.3723 0.365 1.3868 1.3868
PLN/BGN Ask 4.254 ۰۰:۵۷:۴۸ 0.0062 0.15% 4.254 4.254 4.254 0.254 4.2597 4.3464
RON/HUF Ask 72.1854 ۰۰:۵۷:۵۳ 0.0071 0.01% 72.1854 72.1854 72.1854 1.1854 72.1783 72.1783
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی