خبر

دلار هنگ کنگ / دلار کارائیب شرقی

HKD/XCD Ask
نرخ فعلی:: 0.3477 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3477 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3477 0.06

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی