خبر

دلار هنگ کنگ / فرانک آفریقا

HKD/XAF Ask
نرخ فعلی:: 77.57 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 77.57 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 77.57 -

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی