دلار هنگ کنگ / بات تایلند

HKD/THB Ask
نرخ فعلی:: 4.3267 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.3267 0

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.3267 0

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار هنگ کنگ / بات تایلند در روز جاری

۲۳:۲۳:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.3267 23:23:38 0.0001 - 0.0002 - 0.0008 0.02% 0.005 0.3267
4.3268 23:04:15 - - 0.0001 - 0.0007 0.02% 0.0049 0.3268
4.3268 23:04:08 0.0001 - 0.0001 - 0.0007 0.02% 0.0049 0.3268
4.3267 22:23:34 0.0013 0.03% 0.0002 - 0.0008 0.02% 0.005 0.3267
4.3254 22:04:58 - - 0.0015 0.03% 0.0021 0.05% 0.0063 0.3254
4.3254 22:04:58 0.0001 - 0.0015 0.03% 0.0021 0.05% 0.0063 0.3254
4.3253 21:44:38 0.0014 0.03% 0.0016 0.04% 0.0022 0.05% 0.0064 0.3253
4.3239 21:23:52 0.0001 - 0.003 0.07% 0.0036 0.08% 0.0078 0.3239
4.324 21:05:31 - - 0.0029 0.07% 0.0035 0.08% 0.0077 0.324
4.324 21:05:29 0.0013 0.03% 0.0029 0.07% 0.0035 0.08% 0.0077 0.324
4.3227 20:23:51 0.0013 0.03% 0.0042 0.10% 0.0048 0.11% 0.009 0.3227
4.3214 20:05:21 - - 0.0055 0.13% 0.0061 0.14% 0.0103 0.3214
4.3214 20:05:17 0.0001 - 0.0055 0.13% 0.0061 0.14% 0.0103 0.3214
4.3213 19:44:04 0.0012 0.03% 0.0056 0.13% 0.0062 0.14% 0.0104 0.3213
4.3201 19:04:31 - - 0.0068 0.16% 0.0074 0.17% 0.0116 0.3201
4.3201 19:04:31 0.0002 - 0.0068 0.16% 0.0074 0.17% 0.0116 0.3201
4.3199 18:44:33 0.0023 0.05% 0.007 0.16% 0.0076 0.18% 0.0118 0.3199
4.3222 18:23:49 0.0012 0.03% 0.0047 0.11% 0.0053 0.12% 0.0095 0.3222
4.321 18:04:53 - - 0.0059 0.14% 0.0065 0.15% 0.0107 0.321
4.321 18:04:53 0.0049 0.11% 0.0059 0.14% 0.0065 0.15% 0.0107 0.321
4.3259 17:24:08 0.0006 0.01% 0.001 0.02% 0.0016 0.04% 0.0058 0.3259
4.3265 17:04:45 - - 0.0004 0.01% 0.001 0.02% 0.0052 0.3265
4.3265 17:04:44 0.0003 0.01% 0.0004 0.01% 0.001 0.02% 0.0052 0.3265
4.3262 16:23:46 0.0003 0.01% 0.0007 0.02% 0.0013 0.03% 0.0055 0.3262
4.3265 15:23:56 0.0013 0.03% 0.0004 0.01% 0.001 0.02% 0.0052 0.3265
4.3252 14:44:47 0.0001 - 0.0017 0.04% 0.0023 0.05% 0.0065 0.3252
4.3251 14:05:47 - - 0.0018 0.04% 0.0024 0.06% 0.0066 0.3251
4.3251 14:05:47 0.002 0.05% 0.0018 0.04% 0.0024 0.06% 0.0066 0.3251
4.3271 13:44:51 0.0013 0.03% 0.0002 - 0.0004 0.01% 0.0046 0.3271
4.3258 13:23:44 0.0022 0.05% 0.0011 0.03% 0.0017 0.04% 0.0059 0.3258
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی