دلار هنگ کنگ / روبل روسیه

HKD/RUB Ask
نرخ فعلی:: 9.3182 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.3182 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.3182 0.29
واحد پولی : -
کشور : هنگ کنگ
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۴۶:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.3182 13:46:55 0.0092 0.10% 0.0267 0.29% 0.026 0.28% 0.0018 0.3182
9.309 13:25:57 0.0053 0.06% 0.0175 0.19% 0.0168 0.18% 0.0074 0.309
9.3143 13:08:54 - - 0.0228 0.25% 0.0221 0.24% 0.0021 0.3143
9.3143 13:08:49 0.0073 0.08% 0.0228 0.25% 0.0221 0.24% 0.0021 0.3143
9.307 12:25:50 0.0009 0.01% 0.0155 0.17% 0.0148 0.16% 0.0094 0.307
9.3061 12:11:27 - - 0.0146 0.16% 0.0139 0.15% 0.0103 0.3061
9.3061 12:11:14 0.0162 0.17% 0.0146 0.16% 0.0139 0.15% 0.0103 0.3061
9.2899 11:46:21 0.0042 0.05% 0.0016 0.02% 0.0023 0.02% 0.0265 0.2899
9.2941 11:24:42 0.0078 0.08% 0.0026 0.03% 0.0019 0.02% 0.0223 0.2941
9.2863 11:06:06 - - 0.0052 0.06% 0.0059 0.06% 0.0301 0.2863
9.2863 11:06:00 0.008 0.09% 0.0052 0.06% 0.0059 0.06% 0.0301 0.2863
9.2783 10:45:39 0.0015 0.02% 0.0132 0.14% 0.0139 0.15% 0.0381 0.2783
9.2768 10:23:21 0.0023 0.02% 0.0147 0.16% 0.0154 0.17% 0.0396 0.2768
9.2791 10:07:22 - - 0.0124 0.13% 0.0131 0.14% 0.0373 0.2791
9.2791 10:07:21 0.0032 0.03% 0.0124 0.13% 0.0131 0.14% 0.0373 0.2791
9.2823 09:44:55 0.0005 0.01% 0.0092 0.10% 0.0099 0.11% 0.0341 0.2823
9.2818 09:04:52 - - 0.0097 0.10% 0.0104 0.11% 0.0346 0.2818
9.2818 09:04:51 0.0045 0.05% 0.0097 0.10% 0.0104 0.11% 0.0346 0.2818
9.2863 08:44:35 0.0049 0.05% 0.0052 0.06% 0.0059 0.06% 0.0301 0.2863
9.2912 08:22:57 0.0001 - 0.0003 - 0.001 0.01% 0.0252 0.2912
9.2911 08:04:32 - - 0.0004 - 0.0011 0.01% 0.0253 0.2911
9.2911 08:04:31 0.0005 0.01% 0.0004 - 0.0011 0.01% 0.0253 0.2911
9.2916 07:22:58 0.0001 - 0.0001 - 0.0006 0.01% 0.0248 0.2916
9.2917 07:03:55 - - 0.0002 - 0.0005 0.01% 0.0247 0.2917
9.2917 07:03:50 0.0002 - 0.0002 - 0.0005 0.01% 0.0247 0.2917
9.2915 06:43:29 0.0002 - - - 0.0007 0.01% 0.0249 0.2915
9.2917 06:22:50 0.0002 - 0.0002 - 0.0005 0.01% 0.0247 0.2917
9.2915 06:03:54 - - - - 0.0007 0.01% 0.0249 0.2915
9.2915 06:03:53 0.0002 - - - 0.0007 0.01% 0.0249 0.2915
9.2917 05:43:52 0.0007 0.01% 0.0002 - 0.0005 0.01% 0.0247 0.2917
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی