خبر

دلار هنگ کنگ / لئو رومانی

HKD/RON Ask
نرخ فعلی:: 0.5889 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5889 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5889 0.2

واحد پولی : -

کشور : هنگ کنگ

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی